Islam ja muslimit Suomessa

Islam

ISLAM

Sana islam on johdettu arabian sanasta salam, ’rauha’. Islam tarkoittaa myös puhtautta, Jumalalle alistumista ja Hänen tottelemistaan. Islam on täydellinen elämäntapa, joka kattaa kaikki elämänalueet. Jumalan tahto ei ole ihmisille lainkaan turhaa. Jumala tietää, mikä on hyvää Hänen luoduilleen ja Hän tahtoo heidän parastaan.

Islam kertoo ihmisille, mitä Luoja tahtoo heiltä. Se selittää elämää ja antaakaikelle tarkoituksen. Se antaa tarkoituksen elämälle ja kuolemalle. Jumala pelastaa ihmiset islamin kautta, koska islam neuvoo meille, mikä on hyvää ja mikä on pahaa.

Islamin perusteet ovat Koraani ja Sunna eli profeetta Muhammedin esimerkki. Islaminuskoisia ihmisiä kutsutaan muslimeiksi. Itse islam on puhdas eikä siihen voi tulla mitään pahaa, mutta muslimi on ihminen ja ihminen tekee aina virheitä. Muslimin tulee yrittää toimia islamin mukaan. Kun muslimi tekee syntiä, hänen pitää kääntyä Jumalan puoleen, pyytää Häneltä anteeksi ja katua.

Islam on maailman vanhin uskonto. Vaikka profeetta Muhammed oli viimeinen profeetta, häntä ennen oli lukemattomia profeettoja. Islam alkoi, kun ensimmäinen ihminen ja kaikkien ihmisten isä Aadam tuli maailmaan. Islam oli ensimmäinen ilmoitus ihmisille Aadamin kautta. Islamin mukaan kaikki profeetat olivat muslimeita ja Muhammed oli viimeinen heistä.

Lähde:
”Islam – yhteinen uskomme”
(Isra Lehtinen, Egal Jama Abdellahi, Mikko Telaranta),
4. painos, 2007

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ISLAM

Islam, joka sanana viittaa mm. alistumiseen ja rauhaan, on Jumalan asettama alkuperäinen uskonto, jota jokainen Jumalan sanansaattaja ja profeetta kautta aikojen on opettanut. Koraanissa – Pyhistä Kirjoista viimeisessä – tämän uskonnon sanoma on täydellistetty.

Koraanissa mainitaan nimeltä myös joitain aiemmista Pyhistä Kirjoista: Moosekselle ilmoitettu Toora, Daavidille ilmoitetut Psalmit sekä Jeesukselle ilmoitettu Evankeliumi. Muslimeina ammennamme uskonnollisen tietomme ja ymmärryksemme kuitenkin yksinomaan Koraanista, joka vahvistaa aiemmat Pyhät Kirjat sekä niiden alkuperäisen sanoman, ja on niistä ainoa, joka on säilynyt alkuperäiskielellään muuttamattomana, vailla ihmisten tekemiä lisäyksiä. Toinen Islamin uskonnollisen tiedon lähde on Profeetta Muhammadin (saws) luotettavasti säilynyt perimätieto.

Islamin usko koostuu pilareista, jotka lyhyesti esiteltyinä ovat seuraavat:

Usko Jumalaan (Allaah); Hänen absoluuttiseen ykseyteensä, kaikkivaltiuteensa, Hänen täydellisiin ja ainutlaatuisiin nimiinsä ja ominaisuuksiinsa, sekä Hänen yksinoikeuteensa tulla palvotuksi,

Usko Jumalan enkeleihin,

Usko Jumalan kirjoihin,

Usko Jumalan lähettiläisiin,

Usko Viimeiseen päivään (sekä tuonpuoleiseen elämään), ja

Usko Jumalan asettamaan kohtaloon, sen hyvään ja pahaan.

Islamin uskonnon harjoitus rakentuu seuraavien pilareiden varaan:

Uskontunnustus: Ashadu an laa ilaaha ill Allaah, wa ashadu anna Muhammadan rasuulullaah – Todistan, ettei ole ketään, jolla on oikeus tulla palvotuksi, paitsi yksin Allaah, ja todistan, että Muhammad on Allaahin lähettiläs,

Päivittäisten rukousten suorittaminen,

Almuveron maksaminen,

Ramadan-kuukauden paastoaminen, ja

Pyhiinvaellus Pyhään Taloon (Mekan Kaabaan) kerran elämässä, jos siihen kykenee.

Allaah johdattakoon meitä aina etsimään Hänen tahtoaan ja mieltymystään, löytämään sen, sekä rakastamaan Häntä yli kaiken, palvomaan yksin Häntä. Aamiin.
Ja Allaah on Armeliain, Armahtaja.

Lähde: https://iqraislamkirjat.wordpress.com/islam/

 

* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * ** * * * *

Islam

Islam tarkoittaa rauhaa, puhtautta, Jumalalle, Allahille alistumista ja sen mukaista elämäntapaa.

Islamin lähtökohta on se, että Jumala on olemassa. Jumala, Allah tietää,mikä on hyväksi kaikille Hänen luoduilleen. Islamin kautta Jumala pelastaa ihmiset, koska islam neuvoo jokaista siinä, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Islam selittää elämää ja auttaa ihmisiä ymmärtämään elämän tarkoituksen sekä elämään Jumalan johdatuksen mukaan.

Islamin perusteet ovat Koraanissa, joka on Jumalan, Allahin johdatus ihmisille ja Sunnassa eli Profeetta Muhammedin, SAAS, esimerkissä.

[…]

Muslimi eli Jumalan, Allahin palvelija

on ihminen, joka uskoo

Jumalaan, Allahiin

profeettoihin,

Allahin ilmoittamiin kirjoihin,

enkeleihin,

kuolemanjälkeiseen elämään ja

sallimukseen.

Muslimin tulee yrittää elää ja toimia islamin arvojen mukaan. Muslimi on vastuussa teoistaan Jumalalle ja hänen tulee pyrkiä teoillaan hyvään ja pidättäytyä pahasta. Kun muslimi tekee väärin, hänen tulee pyytää Jumalalta, Allahilta anteeksi ja katua, sekä välttää toistamasta samoja virheitä uudelleen.

[…]

ISLAM NÄKYY MYÖS TEKOINA

Uskon viisi pilaria

Jokaista tekoa, joka tehdään tietoisena Jumalan tahdosta ja tarkoituksena täyttää se, pidetään Islamissa Jumalan palvontana. Viisi pilaria muodostavat pohjan, jolle hengellinen elämä perustuu. Profeetta Muhammed (saas) sanoi, että Islamin perustana on viisi pilaria:

– Uskontunnustus:

todistaa, että ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala, Allah,

ja että Muhammed (saas) on Hänen sanansaattajansa

– Suorittaa rukoukset

– Antaa almuja

– Paastota Ramadan -kuun ajan

– Tehdä pyhiinvaellusmatka Mekkaan.

Uskontunnustus ilmaisee Islamin ytimen:

”Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammed on Hänen sanansaattajansa”

”äSH-HäDU (todistan) äN Lää-ILääHä (ettei ole muuta Jumalaa) ILLA-ALLAAH (kuin Allah), WA äSH-HäDU (ja todistan) äNNää MUHäMMADAN RASUL-ALLAAH (että Muhammed on Hänen sanansaattajansa)”

Ensimmäinen uskontunnustuksen osio ilmaisee ehdotonta monoteismia. Mitään jumalallisuutta ei ole Jumalan, Allahin rinnalla. Hän on Ainoa, jonka tahtoon ihmisen tulee alistua.

Profeetta Muhammedin (saas) esimerkkiä (Sunna) on muslimin myös noudatettava. Muhammedin rooli ja asema on ilmaistuna uskontunnustuksen toisessa osiossa.

(Lähde: http://www.islamtampere.com/usko.html)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Islam

Islam (arab. الإسلام‎, al-islām ’alistuminen’; vanha virheellinen[1] nimitys muhamettilaisuus[2]) on monoteistinen abrahamilainen uskonto. Se on maailman toiseksi suurin ja nopeimmin kasvava uskonto.[3] Islam sai alkunsa Arabian niemimaalla profeetta Muhammadin ilmestyksien pohjalta vuonna 610. Vain joka viides islamia tunnustava eli muslimi on etniseltä taustaltaan arabi. Islaminuskoisten lukumääräksi on arvioitu 1,7 miljardia ihmistä vuonna 2014.[4]

Islam tarkoittaa kirjaimellisesti alistumista (Jumalalle).[5] Islamissa uskonnollisella lailla (šaria) on keskeinen merkitys.

Islamilainen maailma ulottuu Afrikan länsirannikolta Indonesiaan ja Keski-Aasiasta Saharan eteläpuolelle. Muslimeista vain joka viides puhuu arabiaa äidinkielenään.

Viitteet:

1. ”I”, WSOY:n Iso Tietosanakirja, osa 3, s. 427. Porvoo: WSOY, 1995.

2. muhamettilaisuus: tavallisemmin: islam, islamilaisuus, MOT Kielitoimiston sanakirja 1.0

3. CNN: Fast-growing Islam winning converts in Western world The second-largest religion in the world after Christianity, Islam is also the fastest-growing religion. In the United States, for example, nearly 80 percent of the more than 1,200 mosques have been built in the past 12 years. Growth Rate Of Christianity & Islam

4. Maailman uskonnot 2014: Uskonnollisuus kasvaa ja monimuotoisuus lisääntyy 14.3.2014. Suomen ev.lut.kirkko. Viitattu 16.12.2015.

5. Puranen, Asko: Suuret maailmanuskonnot, s. 85. WSOY, 1957.

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Islam

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mitä on Islam?

Lyhyt johdatus Islamiin

Kaikki maailman uskonnot on nimetty joko niiden perustajan tai sen yhteiskunnan ja kansan mukaan, jonka piirissä ne ovat syntyneet. Esimerkiksi kristinusko on saanut nimensä profeettansa Jeesuksen Kristuksen mukaan ja juutalaisuus Juudan heimon mukaan (Juudean maassa), jossa se syntyi. Sama pääte muihin uskontoihin. Mutta Islamin kohdalla asia on toisin.

Tällä uskonnolla on se erityispiirre, että se ei samalla tavoin henkilöidy johonkin persoonaan tai tiettyyn kansaan; sana ”Islam” ei kerro sellaisesta suhteesta – sillä se ei kuulu millekään tietylle henkilölle, kansalle tai maalle. Se ei ole ihmisaivojen tuotetta eikä se myöskään rajoitu johonkin tiettyyn yhteiskuntaan kuuluvaksi. Se on yleismaailmallinen uskonto, jonka tarkoitus on synnyttää ja kehittää ihmisessä ISLAMin asennetta ja ominaisuuksia.

Sana Islam on itse asiassa määrättyjen ominaisuuksien nimitys. Se, jolla on nämä ominaisuudet, kuuluu hän sitten mihin rotuun, yhteiskuntaan, maahan tai heimoon tahansa, on muslimi. Koraanin (muslimien Pyhän Kirjan) mukaan on kaikkien kansojen keskuudessa kaikkina aikoina ollut hyviä ja oikeamielisiä ihmisiä, joilla oli nuo ominaisuudet – ja jotka kaikki olivat ja ovat muslimeja.

Mitä Islam tarkoittaa?

Islam on arabiankielinen sana, joka tarkoittaa alistumista ja tottelevaisuutta, eli täydellistä antautumista Jumalan johdatuksen varaan. Jotkut käyttävät sanaa ”muhamettilaisuus” sanan Islam sijasta, mutta se väärä nimitys Islamille ja loukkaa syvästi sen henkeä. Islamin sanoma ja johdatus on sama, jonka Jumala on paljastanut kaikille profeetoilleen.

”Sano: ”Me uskomme Jumalaan, siihen, mitä on ylhäältä ilmoitettu meille ja mitä on ilmoitettu Aabrahamille, Ismaelille, Iisakille ja Jaakobille sekä (Israelin) sukukunnille, siihen, mitä Mooses, Jeesus ja profeetat ovat saaneet Herraltansa; me emme tee mitään eroatusta heidän välillään, ja Hänen tahtoonsa ja johdatukseensa olemme alistuneet”. (Koraani 3:83)

Se sanoma, joka ilmoitettiin profeetta Muhammedille (SAAS), on Islam sen kaikenkattavassa, täydellisessä ja lopullisessa muodossa. Muhammed (SAAS) on viimeinen profeetta eikä hänen jälkeensä tule Jumalalta enää muuta profeettaa tai lähettilästä. Hänen elämänsä on paras esimerkki meille muslimeille. Hänen välittämänsä sanoma on lopullinen viesti niille, jotka uskovat Jumalaan.

Islam on uskoa ja lakia

Islam uskontona tavataan jakaa kahteen osaan: Yksi osa on usko, johon sisältyy usko Jumalaan, Hänen profeettoihinsa, Hänen kirjoihinsa, enkeleihin, Tuomiopäivään, ja Jumalan ”Qadariin”, sallimukseen (s.o. että kaikki maailmassa tapahtuu Jumalan rajattoman tiedon, tahdon ja mahdin mukaisesti).

Toinen osa on Sharia (Islamin laki), joka käsittää kolme elementtiä :

– Palvonta ja kuinka se tulee tehdä.

– Moraali ja hyvät menettelytavat.

– Ihmisten välisiä suhteita ohjaavat säännöt, kuten: perhenormit, sosiaalinen turvallisuus, perintölaki, taloudelliset periaatteet, rikoslait ja kansainväliset suhteet.

Ollakseen muslimi, täytyy omaksua molemmat osat, eli sekä usko että Sharia. Lisäksi on uskottava voivansa toimia niiden mukaisesti. Mutta jos muslimi ei noudata jotakin Islamin säännöistä ilman laillista syytä (kuten pakko, hätätilanne, tietämättömyys ja unohdus), sellaista muslimia on pidettävä syntisenä, ilman että hänestä kuitenkaan tulee ”ei-muslimia”. Kun katuu ja pyytää Jumalan anteeksiantoa, antaa Jumala kaikki synnit anteeksi.

Jumalan kieltäminen tai jonkun/jonkin palvominen Hänen rinnallaan ovat ainoat synnit, joita Jumala ei anna anteeksi Tuomiopäivänä, jos ihminen ei luopunut näistä synneistä eläessään (Koraani 4:48, 4:116). Mutta tämä ei koske niitä, jotka eivät saaneet tietoa Islamin sanomasta tai joiden saama tieto oli virheellistä.

Oppineet muslimit (Ulama) ovat todenneet, että kaikki asiat ovat pääsääntöisesti Islamin mukaan sallittuja, ja tähän heillä on tukea Koraanista (esim. 2:29, 48:13, 31;20) ja profeetan (SAAS) opetuksista (Sunna). Olisi kohtuutonta, että Jumala on luonut nämä asiat ja hyödykkeet maailmaan, ja sitten kieltänyt ne. On siis vain joitakin harvoja asioita, jotka Jumala on kieltänyt vahvojen syiden perusteella ja ihmisten hyväksi (Koraani 7:157, 7:32-33, 2:219, 5:4).

Historiallinen näkökulma

Profeetta Muhammed (SAAS) syntyi vuonna 570 ajanlaskumme mukaan Mekassa Arabiassa. Hän sai ensimmäisen ilmestyksensä ollessaan 40-vuotias. Heti alettuaan levittää Islamin sanomaa hänestä ja hänen seuraajistaan tuli vainottuja ja he saivat kärsiä vaikeita koettelemuksia. Siksi Muhammed (SAAS) sai Jumalalta kehotuksen muuttaa Medinaan, toiseen arabialaiseen kaupunkiin. Hän suoritti loppuun profeetan tehtävänsä 23 vuoden ajanjaksona ja kuoli 63 vuoden ikäisenä. Profeetta Muhammed (SAAS) haudattiin Medinaan. Hän ei jättänyt jälkeensä mitään rikkauksia tai muuta omaisuutta. Hänen elämäntapansa oli täydellisen hyvä ja se onkin esimerkkinä jälkeenpäin eläville. Hänen elämänsä tapahtumat valaisevat Koraanin opetusten tarkoitusta ja sisältöä käytännössä.

Islamin viisi pilaria

Kaikki teot, jotka tehdään tietoisena siitä, että ne ovat Jumalan tahdon mukaisia ja siinä tarkoituksessa, ovat Islamissa Jumalan palvontaa. Viidestä pilarista muodostuu perusta, jolle hengellinen elämä rakentuu.

Shahada (uskontunnustus): ”Todistan, ettei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja todistan, että Muhammed on Jumalan sanansaattaja.”

Salat (rukoukset): Ne suoritetaan viidesti päivässä. Rukoukset vahvistavat ja edistävät uskoa Jumalaan ja inspiroivat ihmistä pyrkimään kohti korkeampaa moraalia ja täyttämään velvollisuutensa muslimina sillä tavoin, kuin Jumalan antamat ilmestykset Koraanissa ja profeetta Muhammedin (SAAS) esimerkki kehottavat. Rukoukset puhdistavat sydäntä ja auttavat kontrolloimaan haluja ja kiusauksia toimia väärin tai tehdä pahaa.

Zakat (almut) on vuosittainen ”vero” kunkin omaisuudesta, joka annetaan hyväntekeväisyytenä tarvitseville.

Saum (paasto): Paasto kuuluu Ramadan-kuukauteen, joka on islamilaisen kuukalenterin yhdeksäs kuukausi. Tänä kuukautena muslimit pidättäytyvät ruuasta, juomasta ja seksuaalisesta kanssakäymisestä aamunsarastuksesta pimeyden laskeutumiseen asti. Ramadan on todellinen ”pyhä kuukausi”, joka poikkeaa muista vuoden kuukausista. Päivisin on rauhallista ja kaduilla vähän väkeä. Monin paikoin muslimimaissa ravintolat ovat kiinni. Mutta yöt ovat sitäkin vilkkaampia. Moskeijat täyttyvät ihmisistä, jotka suorittavat ”tarawihia”, erityisiä Ramadanin aikana tehtäviä rukouksia. Viimeisten kymmenen päivän aikana moskeijoihin kerääntyy vielä enemmän ihmisiä. Yhdeksi näistä öistä sattuu Laylat al qadr, ”voiman yö”, jolloin palvonnan arvo on erityisen suuri. Juuri tuona yönä Koraani ilmestyi profeetalle Jumalalta enkeli Gabrielin välityksellä.

Hajj (Pyhiinvaellus): Muslimit tekevät joitakin päiviä kestävän pyhiinvaelluksen Mekkaan suorittaakseen ne pyhiinvaellusriitit, jotka määrätään Koraanissa ja joista kertoo profeetta Muhammedin (SAAS) perimätieto. Tämä tapahtuu islamilaisen vuoden 12. ja viimeisenä kuukautena. Pyhiinvaellus kerran elämässä on jokaisen muslimin velvollisuus, joka siihen kykenee. Mekassa on pyhä Kaaba, muslimimaailman keskus.

Lähde:

http://www.islamopas.com/vadislam.html

http://www.islamopas.com/orientering.html

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kuka on muslimi?

Jokainen voi nähdä, että maailmankaikkeus, jossa elämme, toimii hyvässä järjestyksessä. Kaikessa siinä, mistä tämä maailmankaikkeus muodostuu, vallitsee laki ja järjestys. Kaikella on oma paikkansa järjestelmässä, joka toimii niin suurenmoisella tavalla. Aurinko, kuu, tähdet; kaikki taivaankappaleet ovat yhteydessä toisiinsa mahtavan järjestelmän osina. Ne seuraavat muuttumatonta lakia eivätkä poikkea hiukkaakaan säädetystä kurssistaan. Maa pyörii akselinsa ympäri ja kiertää aurinkoa seuraten tarkkaan sitä kurssia, joka sille on määrätty. Samalla tavoin noudattaa kaikki maailmankaikkeudessa, pienestä elektronista valtavaan tähtisumuun, väistämättömästi omaa lakiaan. Aine, energia ja elämä – kaikki seuraa lakiaan ja kasvaa, muuttuu ja kuolee lakiensa mukaan. Myös ihmisen elämässä luonnonlait ilmenevät aivan selvästi. Ihmisen syntymää, kasvua ja elämää säätelee joukko biologisia lakeja. Hän ottaa ravintonsa luonnosta muuttumattoman lain mukaan. Kaikki ihmisen ruumiin elimet, pienistä kudoksenosista sydämeen ja aivoihin, noudattavat niille säädettyjä lakeja. Lyhyesti; universumia ohjaa laki. Tämä mahtava, kaiken läpitunkeva laki, joka ohjaa jokaista maailmankaikkeuden osasta, pienimmästä pölyhiukkasesta valtaisiin galakseihin avaruudessa, on Allahin, kaikkeuden Luojan ja Hallitsijan laki. Koska koko luomakunta tottelee Allahin lakia, seuraa koko universumi kirjaimellisessa mielessä islamia – islam tarkoittaa juuri Allahin, maailmojen Herran, tottelemista ja Hänelle alistumista, ei enempää eikä vähempää. Aurinko, kuu, maa ja kaikki muutkin taivaankappaleet ovat siten ”muslimeja”. Niin on myös ilman, veden, lämpötilan, kivien, puiden ja eläinten laita. Koko maailmankaikkeus on ”muslimi”, sillä se tottelee Allahia alistumalla Hänen laeilleen.

Jopa sellainen ihminen, joka kieltäytyy uskomasta Jumalaan, tai omistaa palvontansa jollekin muulle kuin Allahille, on välttämättömyyden pakosta ”muslimi”, ainakin mitä tulee hänen fyysiseen olemassaoloonsa. Koko elämänsä ajan, sikiöasteelta aina ruumiin hajoamiseen tomuksi kuoleman jälkeen, jokainen lihassäie ja kaikki hänen kehonsa osat seuraavat Jumalan niille määräämää lakia. Vieläpä hänen kielensä, joka hänen tietämättömyytensä takia kieltää Jumalan ja tunnustaa lukemattomia jumaluuksia, on luonnostaan ”muslimi”. Hänen päänsä, jolla hän mielivaltaisesti kumartaa muiden kuin Allahin edessä, on pohjimmiltaan ”muslimi”. Hänen sydämensä, jossa hän oikean tiedon puutteesta tuntee rakkautta ja kunnioitusta muita kohtaan, on intuitiivisesti ”muslimi”. Kaikki nämä tottelevat Jumalallista Lakia ja niiden toimintaa ja liikkeitä ohjaavat vain tuon lain määräykset.

Sellainen on lyhyesti kuvattuna ihmisen todellinen asema maailmankaikkeudessa. Katsokaamme nyt asiaa toisessa valossa. Ihminen on siten rakennettu, että hänen elämällään on kaksi aspektia: kaksi eri toiminnan tasoa. Toinen niistä on se, jossa häntä ohjaa täysin Jumalallinen Laki. Hän ei voi siirtyä siitä senttiäkään sivuun tai astua askeltakaan siitä poispäin. Hän ei myöskään voi millään keinolla kiertää sitä. On tosiasia, että hän, samoin kuin muut olennotkin, on kokonaan luonnonlakien otteessa ja velvollinen niitä noudattamaan. Mutta on olemassa toinenkin toiminta-alue. Hänelle on lahjoitettu äly ja päättelykyky. Hänellä on valta (kyky) ajatella ja harkita, valita ja karsia, omaksua tai hylätä. Hän on vapaa valitsemaan elämälleen suunnan. Hän voi omaksua minkä uskon haluaa, ottaa minkä elämäntyylin tahtoo ja muokata elämänsä minkä tahansa ideologian mukaiseksi. Hän voi luoda omat käyttäytymissääntönsä tai hyväksyä muiden laatimat. Hänelle on suotu vapaa tahto ja hän voi valita tiensä. Tällä jälkimmäisellä tasolla hänelle on, muista olennoista poiketen, annettu ajattelun-, valinnan- ja toiminnanvapaus.

Molemmat näistä tasoista ovat yhtaikaa olemassa ihmisen elämässä. Ensimmäisessä hän on, kuten kaikki olennot, syntyään muslimi, ja seuraa siksi pakosta ja jatkuvasti kaikkia Jumalan määräyksiä. Mitä tulee toiseen tasoon, hän on vapaa joko tulemaan muslimiksi tai ei. Hänelle on annettu valinnanvapaus – ja tapa, jolla ihminen käyttää vapauttaan, jakaa ihmiskunnan kahteen ryhmään: uskoviin ja uskottomiin. Sellaisesta henkilöstä, joka valitsee Luojansa tunnustamisen ja hyväksyy Hänet todelliseksi Valtiaakseen, joka nöyränä ja varuillaan alistuu Hänen lakiensa johdatukseen sekä noudattaa niitä ihmisen henkilökohtaisen ja sosiaalisen elämän sääntöjä, jotka Hän on ilmoittanut, tulee täydellinen muslimi. Hän on niin sanotusti saavuttanut islaminsa täydellistymisen valitsemalla tietoisesti Jumalan tottelemisen siinä elämänsä osassa, jossa hänelle on suotu vapaus valita. Nyt koko hänen olemassaolostaan on tullut alistumista Allahin edessä eikä hänen persoonallisuudessaan ole mitään ristiriitaista – sillä koko hänen minänsä alistuminen Allahin tahtoon on islamia eikä mitään muuta kuin islamia.

Hän on nyt vapaaehtoisesti tarjoutunut tottelemaan Valtiasta, jota kohtaan hän jo aiemmin tahattomasti osoitti kuuliaisuutta. Hänen tietonsa on nyt todellinen, sillä hän on nyt tunnustanut sen tahon, joka antoi hänelle kyvyn oppia ja tietää. Nyt hänen järkensä ja päättelykykynsä ovat oikealla raiteella – sillä hän on tehnyt oikean päätöksen totella Häntä, joka varusti hänet kyvyllä ajatella ja päätellä. Hänen kielensä on sekin täydellistynyt, koska nyt se ilmaisee varman tunnustuksen Herrastaan, joka antoi ihmiselle puhelahjan. Nyt koko hänen olemassaolonsa on kuin totuuden ruumiillistuma, koska hän kaikilla elämänalueilla, niin tahdonalaisesti kuin tahattomastikin, tottelee Yhtä ja samaa Jumalaa – Ainoaa Jumalaa – maailmankaikkeuden Herraa. Nyt hänellä on rauha koko universumin kanssa, sillä hän palvoo Häntä, jota koko universumi palvoo. Sellainen ihminen on Allahin asiainhoitaja maan päällä. Koko maailma on häntä varten ja hän on Allahia varten.

Lähde: http://www.islamopas.com/vemmuslim.html

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pyyntörukous Koraanista:

”Herrani, anna minulle enemmän tietoa.” (Koraani; 20:114)

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Avainsanapilvi

%d bloggers like this: